Στο πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας για την Παιδεία των Υπουργών Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου περιέχεται μεταξύ άλλων και η πρώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.). Προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε  κοινή Εγκύκλιος μεταξύ του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.).