Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το  Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, συστήνεται στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της διάθεσης αγγλόφωνων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Dear colleagues,

We would like to draw your attention to an exciting NEW training opportunity running for the first time this summer in London. During August, the Centre for Applied Statistics Courses, will run two Summer Schools.

The Hellenic Academics Association of Great Britain (HAA) is pleased to inform you about the Cass London Summer School (July 10–28, 2017). The deadline for applications is 22nd June.

Press Release for the event held by the International Confederation of Pontian Hellenes titled: ‘The destruction of an ancient civilization: the Genocide of the Greeks of the Ottoman Empire’ in London.

The years preceding the final collapse of the Ottoman Empire and until the establishment of contemporary Turkey, is a period of grief for humanity. Between 1914 and 1923 all Christian populations of the Ottoman Empire (Armenians, Assyrians and Greeks) who had lived in their ancestral land for thousands of years, were gradually victimised and decimated by the Turks. During this period, Young Turks and the followers of Mustafa Kemal, continuing the Abdul Hammid II policies, conceived and applied every possible method that led to the Greek, Armenian and Assyrian Genocide.

Greece this Month April- May 2017  

Published on May 20, 2017  

The Greek language and the position of the Cypriot Greek dialect in the Greek Cypriot community of the United Kingdom

Sunday 11 June 2017

Cypriot Community Centre (Earlham Grove, Wood Green, London N22 6HJ)
Lecture Room 1